Gode Verdier har etablert et nettverk av gode hjelpere/kontaktpersoner i Kristiansund. En hjelper fungerer som et bindeledd mellom den som trenger hjelp, og oss. En hjelper kan være en helsesøster, en lærer, en trener, aktivitetsleder eller en voksenperson som har kontakt med et barn/ungdom som trenger hjelp. Hvem som helst kan ta kontakt med oss, direkte eller via en slik hjelper. De som tar direkte kontakt med oss vil få tilbud om kontakt med en av våre hjelpere, dersom de selv ikke allerede har en slik hjelper de stoler på.

Vi i Gode Verdier kan kontaktes via mail: godeverdierkristiansund@gmail.com

Gode Verdier består av: 

• Gunn Elisabeth Stensønes – 93454297
• Katarina Gundersen Eilertsen – 99163650
• Thomas Thormodsen – 95295291
• Hilde Kavli Roksvåg – 47284667

Internrevisor: Lars Georg Backer

Vi finnes også på facebook: Gode Verdier i Kristiansund. Dette er en åpen gruppe på facebook hvor alle som vil kan være medlem. Eventuelle innlegg går via administrator som må godkjenne innhold før de legges ut. Dette gjøres for å sikre diskresjon og/eller hindre uønskede innlegg.

Kontonummer: 3930.52.80996
Vipps: 131127 gode verdier kristiansund
Organisasjonsnummer: 999 133 835